محصولات

CapRail

رویه (Cap Rail):

View More
Columns

ستون Columns

View More
Copings

قرنیز ، سرپوش (Copings):

View More
Bench

پایه (Bench) :

View More
Balusters

ستون نرده ، میله نرده – صراحی (Balusters) :

View More
Crossheads

سر درب (Crossheads) :

View More
Fireplace

شومینه Fireplace

View More
JackArches

انواع المان های قوسی – طاق (Jack Arches)

View More
Keystones

سنگ سر طاق – سنگ تاج طاق (Keystones):

View More
Pediments

آرایش سنتوری (Pediments) :

View More
Piers-Post

شالوده ستونی بلند (Piers / Post):

View More
Quoins

سنگ های بتنی نبش ( سر نبش در ساختمان ) Quoins

View More
Pilasters

ستون نما (Pilasters) :

View More
SelectStoneStairs

انواع سنگ / پله Select Stone) / Stairs) :

View More
Watertables

آبریز (Water tables) :

View More
WindowSill

کف پنجره (Window Sill) :

View More
WindowSurrounds

المان های کناری و فوقانی پنجره (Window Surrounds/ Header):

View More
PierCap

کلاهک پایه – پایه میانی ( Pier Cap – Pier Base) :

View More
BaseRail

قطعات مبنا برای قرار گرفتن هر نوع قطعه در روی آن – (Base Rails) :

View More
ball

انواع قطعات گرد تزئینی (Ball) :

View More
AddressBlock

بلوک آدرس – (Address Blocks) :

View More