اخبار

از آنجایی که در نظر است تا سیستم “بتن سنگ” یا (Cast Stone) به صنعت ساختمان و جامعه مهندسی کشور جهت استفاده،معرفی و به آن ارائه شود،مدیران شرکت در جلسه ۲۵۲ اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان اقدام به دعوت از صاحبنظران خبره و اساتید دانشگاه و صنعت جهت تدوین یک استاندارد ملی نمودند و در نهایت این تلاش و همکاری‌ها منجر به تدوین استاندارد ملی ایران بشماره ۱۲۰۳۸ با عنوان “سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ)-ویژگی‌ها “ شد و این استاندارد هم اکنون در اختیار جامعه صنعت ساختمان کشور قرار دارد.

تاریخ : ۱۳۸۸/۷/۲۵

12038

پاسخ دهید