اخبار

تدوین دو استاندارد ملی ایران :
به شماره ۱۴۷۳۲ با عنوان “تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ)”
به شماره ۱۴۷۳۳ با عنوان”تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ)”

در راستای حرکت به سوی استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تدوین استاندارد پیشین به شماره ۱۲۰۳۸ و ادامه حرکت در راستای معرفی تکمیلی با مشخصات فنی و ضوابط حاکم بر سیستم بتن سنگ یا (Cast Stone) به جامعه مهندسی کشور ، شرکت دیدا دژ در جلسه ۳۸۵ اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان اقدام به گردآوری و دعوت از صاحبنظران برتر ، اساتید دانشگاه و افراد خبره در صنعت بتن نمود و با همکاری مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تهیه و تدوین دو استاندارد ملی دیگر ایران با شماره ۱۴۷۳۲ با عنوان “تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ)” و شماره ۱۴۷۳۳ با عنوان “تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ) ” نمود و آنرا به جامعه مهندسی و صنعت ساختمان کشور ارائه نمود.

تاریخ : ۱۳۹۱/۷/۳۰

14732 14733

پاسخ دهید