اخبار

عنوان  : نظریه فنی ( تاییدیه فنی ) از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی ( وزارت راه ،مسکن و شهرسازی)

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۹

سرانجام پس از بیش از دو سال تلاش ،انجام آزمایش های مربوطه در مراکز معتبر و شناخته شده ای نظیر شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اداره کل استان تهران از وزارت راه،مسکن و شهرسازی و سایر آزمایشگاه‌های بتن و در نهایت ارائه مدارک و مستندات به عالی‌ترین نهاد تایید فناوری‌های نوین یا همان مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی(وابسته به وزارت راه،مسکن و شهرسازی) ،شرکت دیدا دژ موفق به دریافت نظریه فنی(تاییدیه فنی)از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در مورد سیستم “بتن سنگ” شد و این تکنولوژی به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساختمان شناخته و گواهی گردید.

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۹

پاسخ دهید