اخبار

“بتن سنگ” در هفته نامه اقتصادی تولید

انتشار خبر معرفی سیستم “بتن سنگ” در هفته نامه اقتصادی تولید  در روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵- شماره ۴۷۲ صورت گرفت در این  خبر به تعریف کلی ،انواع محصولات و کاربرد آن ها در صنعت ساختمان اشاره شده است.

پاسخ دهید