اخبار

عنوان : چاپ مقاله در خصوص فناوری نوین “بتن سنگ ” در  مجله ساختمان

ماهنامه خبری ،پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان – مجتمع رسانه ای ساختمان- Iran Building Magazine

عنوان : چاپ مقاله در خصوص فناوری نوین “بتن سنگ ” در  مجله ساختمان

شماره ۷۱  در اسفند ماه سال  ۱۳۹۵ – صفحه ۷۸ و  ۷۹

تاریخ خبر :۱۳۹۶/۱/۱

 

ماهنامه خبری ،پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان در بخش  دانش و فناوری مجله خود با انتشار خبری مربوط به تولیدات و فعالیت  شرکت دیدا دژ   با عنوان :

 

” بتن سنگ _ Cast Stone ،  قطعات پیش ساخته لوکس بتنی”

Luxury Exposed Concrete

 

در شماره ۷۱ واقع در  صفحه های ۷۸ و  ۷۹  این  ماهنامه فعال در صنعت ساختمان ، به معرفی ،توضیح و  دامنه کاربرد و مزایای محصولات پیش ساخته لوکس بتنی شرکت دیدا دژ  پرداخت . اصل این نوشته در قسمت خبر  و همینطور در سایت مجله به آدرس

http://www.mspir.ir/images/Magazine/133-71/web/index.html#p=79

قابل دسترسی است.

 

Flash 2 Flash                                           

 

پاسخ دهید