اخبار

عنوان  : دریافت پروانه بهره‌برداری دائم

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۷/۱۰

شرکت ساختمانی دیدا دژ پس از برآورده کردن الزامات اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران (از سازمان حفاظت محیط‌زیست) در دو مورد،اخذ تاییدیه آتش‌نشانی و اخذ پایان‌کار صنعتی  سرانجام در تاریخ  ۱۳۹۷/۷/۱۰ موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری دائم این واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی سالاریه  از وزارت صنعت،معدن و تجارت گردید.

این پروانه بهره‌برداری ضمن حفظ ویژگی‌های یک پروانه بهره‌برداری معمول،دارای ویژگی‌های پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته Hi-Tech براساس مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸ ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در خصوص صدور مجوز صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش بنیان در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری استان تهران نیز می‌باشد و به استناد دستورالعمل وزارت صمت بشماره ۸۰۱۸ مورخ ۹۵/۰۶/۱۶،با توجه به تاییدیه شماره ۱۰۱۷۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته ویژه صنایع پیشرفته صادر گردیده است.

پاسخ دهید