اخبار

 

عنوان  : شناخته شدن محصول “بتن سنگ”- Cast Stone از مصادیق صنایع پیشرفته

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۴/۲۰

شرکت ساختمانی دیدا دژ  پس از ارائه مدارک و مستندات به معاونت آموزش،پژوهش و فناوری از وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان حامی برتر پژوهش و فناوری کشور ( طبق مصوبه ۱۲۰۹۹۷/ت ۴۸۶۰۸ه ) و داوری انجام شده توسط استادان برتر دانشگاه در حوزه راه و ساختمان سرانجام موفق به دریافت دومین گواهی Hi-Tech محصول ” بتن سنگ ” از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شناخته شدن محصول از مصادیق صنایع پیشرفته طی گواهی شماره  ۶۰/۱۰۱۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ (در دسته فناوری‌های پیشرفته ساختمان و مسکن،زیر دسته مصالح ساختمانی ، زیر دسته بتن) گردید.

پیشتر نیز شرکت دیدا دژ موفق به دریافت گواهی Hi-Tech  فناوری نوین  و نظریه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی (وزارت راه ،مسکن و شهرسازی) مربوط به محصول ” بتن سنگ “طی تاییدیه شماره ۷۶۰۷-۸-۹۲ مورخ ۹۲/۱۰/۲ شده بود.

پاسخ دهید