آبریز (Water tables) :

آبریز    (Water tables) :

آبریزها (Watertable) ها مشخصا المان ها و قطعات معماری هستند که برای هدایت آب باران و برف از روی ساختمان به زمین طراحی،تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . این المان ها به عنوان یک قطعه دکوراتیو و عمومی در ساختمان در قسمت های پایین ساختمان و به صورت ترکیب شده با یایر مصالح بنایی با ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ، از آنجایی که محصولات تولید شده به روش cast Stone دارای مقاومت فشاری بالا توام با سطح رویه سخت است ، بنابراین از آن به عنوان یک المان جهت رویارویی با نزولات جوی استفاده می شود .حفره های مهاری در قسمت های انتهایی قطعه طوری تعبیه می شوند که پین های انتظار در زمان نصب بر روی آن ها قرار گیرد تا قطعه به خوبی مهار شود.
این قطعات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها تولید می گردد.

پاسخ دهید