آرایش سنتوری (Pediments) :

آرایش سنتوری    (Pediments) :

طراحی ارزنده با قطعات Pediment یا (آرایش سنتوری) به روش cast stone درگاه های ساختمان را به صورت یک نقطه کانونی در ساختمان در می آورد که توام با زیبایی خاصی خواهد بود .این قطعات برای تمام اندازه های درب و عرض های آن ها در ساختمان سایز بندی می شود. این قطعات در دو مدل با اندازه های اسمی عرض ۹۲ سانتیمتر (۳۶ اینچ) ، ۱۰۷ سانتیمتر (۴۲ اینچ) ، ۱۲۲ سانتیمتر (۴۸ اینچ) و یا ۱۸۳ سانتیمتر( ۷۲ اینچ) تولید می شود.

پاسخ دهید