انواع قطعات گرد تزئینی (Ball) :

انواع قطعات گرد تزئینی ( Ball) :

قطعات گرد تزئینی قطعاتی هستند که به منظور زیبایی در روی سکوها ، پست ها و یا هر قسمت مورد نیاز ساختمان قرار می گیرند و شامل محصولی هستند که از یک قالب کروی با قطرهای مختلف با تعبیه محل مهار به المان زیرین ( مکعب مستطیل یا هرمی شکل ) تولید می شوند.این قطعات در اصل ساده ترین نوع از محصولات Cast stone هستند.

پاسخ دهید