انواع المان های قوسی – طاق (Jack Arches)

انواع المان های قوسی – طاق   ( Jack Arches):

المان های Jack arches در واقع المان هایی غیر سازه ای هستندکه در طرفین المان های به نام keystone قرار می گیرند (که در قسمت هایی بعدی توضیح داده خواهد شد. ) این گونه قطعات در بالای سر درب ساختمان ها ، پنچره ها و هرگونه باز شو قرار گرفته و طرح های زیبایی را بوجود می آوررند. جهت نصب آن ها از شیارهایی در بالا و از حفره هایی در وسط قسمت های انتهایی استفاده می شود. در اصل این المان ها به صورت قرینه در دو طرف قطعه keystone قرار می گیرند. این المان ها بسته به نوع بازشو در ساختمان قابلیت هماهنگی و استفاده دارند .
این محصولات با رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه¬ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید