ستون نرده ، میله نرده – صراحی (Balusters) :

ستون نرده ، میله نرده  – صراحی (Balusters) :

Baluster ها قطعه ستون های منحصر به فرد کوچکی هستند که در ترکیب با سر ستون ها (Cap Rails) ها و قطعات مبنا (Base Rails) تشکیل یک مجموعه نرده (Balustrade) را می دهند. این قطعات به عنوان جان پناه در روی زمین و بالکن ها ، معمولا در قسمت های ورودی ساختمان و به عنوان یک حصار یا پرچین در محوطه استفاده می شوند. کلیه المان های سر ستون ، قطعات مبنا ، نرده ها ، کلاهک ها و ستون های کوچک میانی قابل ترکیب شدن با یکدیگر به منظور خلق هر شکل دیگری از این محصول هستند . یک شالوده ستونی بلند (Pier) با اعمال تغییرات مختلف در قطعات الحاقی دیگر قابل استفاده خواهد بود ( هر چند که سازنده توصیه هایی را به جهت تولید محصولی کارا تر ارائه خواهد کرد ) . در تولید Baluster ها ، در قسمت مرکزی و داخلی آنها یک آرماتور انتظار برای اتصال به پایه وCap Rail تعبیه می شود . همینطور در قسمت انتهایی Cap Rail ها ، Base rail ها ، Pier cap ها ، و Pier Base ها ، حفره های مهاری جهت آرماتورهای انتظار تعبیه می گردد . قبل از تولید محصول Baluster ، انطباق با الزامات مشخص شده در آئین نامه از نقطه نظر مقادیر در ارتفاع استاندارد و فاصله ها صورت می پذیرد .
این محصول با رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش و به حالت های مختلف مورد نظر مشتری تولید می شوند.

پاسخ دهید