ستون Columns

ستون های ساخته شده بتنی در اصل به عنوان تحمل کننده سقف سازه های با طرح های رومی و قدیمی استفاده می شوند . که این المان ها ، امروزه باعث زیبایی بدون حد در معماری کلاسیک هستند ، همینطور برای طراحی در ورودی های بزرگ در ساختمان ها با هر نوع کاربری و همینطور در داخل ساختمان ها و محوطه سازی از این المان بسیار بهره برده می شود. ستون های ساخته شده Cast Stone غیر سازه ای هستند هرچند المان ستون در زمان تولید به دو قسمت مجزا به صورت دو نیمه ستون عمودی( با اندازه های مختلف) تقسیم می شوند که در زمان اتصال این دو قسمت و تشکیل یک ستون کامل ، این دو با آرماتورهای مشخصی که بسته به نوع ستون است با هم درگیر و مهار می شوند.
یک ستون کامل از سه جزء قطعه مبنا ( base ) ، قسمت اصلی بدنه ( shaft ) و سرستون (capital sections ) تشکیل شده است . مدل های ساده ستون بسیار اقتصادی بوده و درصد بالایی از سازندگان از سایزهای گوناگون آن در ساختمان استفاده می کنند . مدل های ساده تر قابلیت انطباق بیشتری با اکثر طرح های ساختمانی دارند . برای طرح و ساخت یک ستون با قدمتی کهن و زیبا ، ابتدا یک سوم از ارتفاع آن از سطح زمین و یا قسمت دو سوم دیگر آن تا محل سر ستون ساخته می شود .تمامی قسمت های یک ستون حفره ها و محل های خاصی برای مهاربندی ستون و اتصالات تعبیه شده است.جهت تهیه سرستون ها از قالب های خاصی استفاده می شود که بسته به پیچیدگی طرح و پروژه متفاوت خواهد بود. همینطور تولید ستون به رنگ های متنوع امکان پذیر خواهد بود.

پاسخ دهید