سنگ های بتنی نبش ( سر نبش در ساختمان ) Quoins

سنگ های بتنی نبش (Quoin):

سنگ های بتنی نبش (Quoin) قطعات گوشه ای هستند که به گوشه های ساختمان اضافه می شوند که باعث پیدایش نمای زیبایی در ساختمان می شوند . Quoinها می توانند به صورت دسته ای یا به صورت مجزا در نمای ساختمان مورد استفاده قرار گیرند. بطور کلی در مدل های مختلف یک تکه ای یا دو تکه ای تولید می شوند .از نقطه نظر ارتفاعی و سایز بندی Quoin ها به چهار دسته تقسیم می شوند.
این قطعات دارای حفره های مهاری در بالا و پایین خود هستند . این محصولات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید