شالوده ستونی بلند (Piers / Post):

شالوده ستونی بلند    (Piers  / Post):

قطعات ستونی کوچک یا Pier ، قطعات مکعب مستطیلی هستند که در هر وجه آن ها فرو رفتگی های منظمی وجود دارد و در اصل به عنوان یک پایه ، زیر قطعات مسطح Pier cap یا قطعات pedestal قرار می گیرند. همینطور در روی آن ها امکان قرار گرفتن سایر المان های پیش ساخته نظیر گل های بتنی و غیره وجود دارد تمامی Pier ها در چندین مدل و دارای سطح مقطع مربعی شکل هستند .
نکته حائز اهمیت این است که در زمان سوار کردن و ساختن سه مجموعه Pier ، Pier cap و Pier base ، آنها بایستی توسط یک بستر بتنی از قبل ساخته شده یا ضخامت حداقل ۷٫۵ سانتیمتر از قسمت تحتانی مهار شوند. این محصولات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید