قرنیز ، سرپوش (Copings):

قرنیز ، سرپوش (Copings):

قرنیزها در واقع المان های رویه ای و دکوراتیو هستند که به عنوان پوشش نهایی روی نرده مورد استفاده قرار می گیرند همینطور به برای حفاظت دیوارها از سایر المان ها نیز بکار می رود . قرنیزها (Coping) باعث به چشم آمدن موثر ساختمان و همینطور نورپردازی مناسبی از قسمت فوقانی به ساختمان می شوند . قرنیزها به عنوان یک المان ایده آل برای قسمت فوقانی دیوار های محوطه، باغ و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این قطعات در مدل های مختلفی به صورت شیبدار از یک طرف ، شیبدار از دو طرف در قسمت های ابتدایی ،گوشه ای راست گرد و چپ گرد ، امتداد و انتهایی مورد استفاده قرار می گیرند. تمامی قطعات به طول ۱۲۰ سانتیمتر و با پهنای مختلف ارائه می شوند . بسته به نوع استفاده ای که از این محصولات می شود و ارتباط آن با سایر قطعات از قرنیز های یک طرف شیبدار و یا دو طرف شیبدار استفاده می شود. به عنوان مثال قرنیز های یک طرف شیبدار طوری استفاده می شوند که قسمت بیرونی آن ها در طرف خارجی ساختمان قرار بگیرد و یا در اتصال با المان دیوار محوطه از المان دو سر شیبدار استفاده می شود.
این محصول با رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید