پایه (Bench) :

پایه    (Bench) :

این قطعات به عنوان یک پایه و پایه نیمکت در در قسمت های محوطه سازی ، باغ ها ، قسمت پایینی ورودی (پاخور درب ورودی) یا هر نوع کاربری مشابه دیگری ساخته و عرضه می گردند . با توجه به زیبایی این نوع از قطعات ، از آن ها به عنوان پایه زیر سایر المان ها استفاده می شود. المان رویه آن ها نیز معمولا از جنس بتن پیش ساخته با هر طرح سفارشی ساخته می شوند.

پاسخ دهید