کف پنجره (Window Sill) :

کف پنجره    (Window Sill) :

جهت هدایت رطوبت نزولات جوی به بیرون المان هایی برای پنجره ها تعبیه می شوند که به نام (window sills) معروف هستند. به علت جذب بسیار کم آب در محصولات cast stone از (window sills) ها به عنوان بهترین راه حل برای مناطق با رطوبت بالا و بهتر از سایر مصالح بنایی موجود مطرح می شود. ” کف پنجره ها ” در مدل های مختلف ساخته و ارائه می شوند . حفره های مهاری در وسط قسمت های انتهایی (که به صورت غیر نمایان ) هستند، قرار دارد . کلیه این المان ها دارای شیار های آبچکان به اندازه ۲ سانتیمتر از قسمت خارجی گوشه ها هستند .
این قطعات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها تولید می گردد.

پاسخ دهید